Skip to main content

Over Stichting Stilgezet

Over ons

Stichting Stilgezet is een initiatief opgericht door dr. Ehsan Natour, cardio- en vaatchirurg, met als extra aandachtsgebied aortachirurgie. Vakgebieden waarbij het in de meeste gevallen gaat om een ingrijpende, vaak levensreddende medische behandeling die voor grote impact zorgt. Niet alleen bij de patiënt, maar ook bij hun naasten en betrokken behandelaars. Het leven van de patiënt en zijn/haar familieleden en vrienden wordt als het ware ‘stilgezet’.

Vanuit dagelijkse ervaringen heeft Ehsan ondervonden dat het een toegevoegde waarde is om tijdens zo’n ingrijpend life event de emoties en de mentale toestand van patiënten beter inzichtelijk te maken. Met deze missie heeft hij op 22 november 2019 Stichting Stilgezet opgericht. Het ‘stilzetten’ van een leven veroorzaakt een breed scala aan emoties. Maar hoe traceer je deze emoties? Hoe benoem je ze? Hoe kan de omgeving hiermee om gaan? Vragen waar veel mensen wereldwijd dagelijks mee te maken krijgen.

Het is een veel voorkomende menselijke eigenschap dat men bang is voor het onbekende. Als er iets gebeurt wil men terug naar normaal, naar hoe het voorheen was. Men wordt niet graag uit hun comfort zone gehaald. Er is geen eenvoudige standaard oplossing voor het verwerken van de verwarring en de angsten rondom het ‘stilzetten’ van een leven. Iedereen reageert en verwerkt dit anders.

Om dit te bewerkstelligen biedt Stichting Stilgezet handvaten aan mensen die te maken hebben (gehad) met een ingrijpend live event. Door het uitgeven van een boek, een podcast en door inzet van diverse kunstvormen zoals een theaterstuk en een muziekcompositie, wordt er invulling gegeven aan de vragen waar deze mensen mee rondlopen. Kunstvormen die gebaseerd zijn op patiëntervaringen die de komende maanden en jaren verder vorm krijgen en in tegenstelling tot de wetenschap in staat zijn om het onbeschrijfelijke te beschrijven en het onnoembare te benoemen. Al deze kunstvormen kunnen voor mensen in een levens ingrijpende fase de emotionele en mentale ervaringen als dood, liefde, angst, woede en verdriet invoelbaar maken. Het doel hiervan? Troost en inzicht bieden waar het verstand te kort schiet.

Door wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met Health Foundation Limburg, om de emotionele en sociale context in deze belangrijke levensfase te verduidelijken. Wanneer we kunnen voorspellen hoe een specifiek persoon in een bepaalde situatie reageert, kan door medische professionals preventief de juiste individuele emotionele begeleiding toegepast worden. Daardoor gaan mensen sneller terug naar hun uitgangspositie.

De combinatie van de kunstvormen en wetenschappelijk onderzoek zorgt voor inleefbaarheid en herkenning waardoor de kwaliteit van leven wordt vergroot.

Doelstelling

Stichting Stilgezet is er voor het inzichtelijk en begrijpelijk maken van de emotionele situatie van patiënten en hun naasten voor of na een ingrijpende, vaak levensreddende medische behandeling waardoor quality of life wordt vergroot. Om dit doel begrijpelijk en tastbaar te maken wordt wetenschappelijk onderzoek ingezet en worden ervaringen vertaald in o.a. een boek, podcast, theaterstuk, muziekcompositie en overige andere kunstvormen.

Ehsan Natour Hartchirurg
Jan Smeets Pinkpop

Het team

Ehsan Natour

Oprichter & voorzitter

“Mensen hebben angst voor het onbekende. Het is de herkenning van emoties, een leidraad. Als je die hebt, vind je ook sneller de weg omhoog”  

Frank van der Heijden

Penningmeester

“Toen een van beste vrienden, een gezamenlijke vriend van Ehsan, mij na zijn plotselinge, ingrijpende operatie vroeg of ik iets voor de stichting wilde betekenen, hoefde ik mij geen seconde te bedenken!”

Fabienne Nijsten

Secretaris

“Ik hoop dat we iets van de angst en onzekerheid bij patiënten en hun omgeving kunnen weghalen” 

René Corten

Bestuurslid

“Als je leven plotseling totaal verandert en je verstand te kort schiet, kan kunst vaak het medicijn zijn om je situatie te begrijpen, te accepteren en troost te bieden”

Jan Smeets

Bestuurslid

“Als je dingen zo hevig meemaakt, dan ben je emotioneel en denk je achteraf hoe is het mogelijk dat ik dit overleefd heb”